Í júní 2012 voru samþykkt lög um breytingu á lögum um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, nr. 98/1999.

Er með þeim í megindráttum lögfest þau ákvæði sem sett voru til bráðabirgða fyrir árið 2011 um greiðslu í innstæðudeild. Rétt er að vekja athygli á því að í frumvarpinu er gert ráð fyrir að álagningarhlutfall verði lækkað frá því sem er í gildandi bráðabirgðaákvæði.

Skýrsla fyrir viðkomandi fjórðung er í viðhengi. Samkvæmt upplýsingum frá FME munu áhættustuðlar liggja fyrir í fyrri hluta næsta mánaðar fyrir gjalddaga og skal skýrslunni skilað með umbeðnum upplýsingum þegar hann hefur verið birtur.

Gjalddagar eru sem hér segir:

Gjaldtímabil Gjalddagi
Fyrsti ársfjórðungur 1. júní
Annar ársfjórðungur 1. september
Þriðji ársfjórðungur 1. desember
Fjórði ársfjórðungur    1. mars

 

Reikningur verður sendur í heimabanka í síðasta lagi 7 dögum fyrir gjalddaga. Ef ekki er greitt á gjalddaga reiknast 5% álag fyrir hvern liðinn dag umfram gjalddaga, fimm daga í röð. Ef iðgjald er enn ógreitt að þeim tíma liðnum verður send tilkynning til FME um vanskil.